Mini Wiki
Advertisement


Bon-veni go Mini-Wiki,
savi-buku en Mini


Mi ale i ave a 391 foli.
Base Foli

Mini

Mini a linga de-i make de S.C. Gruget en ano 2020.

Mini i refere a fule linga de name 1,000; Mini Kore i refere a mini-peso de name 120 de linga; an Mini Mundo i refere a an-an-peso de name 880 go Mini Kore.

Kapo Foli

Flag of the United States of America

Lan de-i Uno de Amerika a ego-jura paisa en Nore Amerika.


Advertisement