Mini Wiki
Advertisement
Muravi an Kirikiti
Aisopo

En uno luse dia en fini de otono, fami de Muravi i joli rondo en kalori sole-luse, en-i seko a sereale ke si-ale ave kipa go soma, en tempo ke uno Kirikiti en-i famine, kon violin unda si rama, i veni eki an dua umile go peso go-i manja.

Ale muravi i voka a “Ke!” en superise, “Tu no ave kipa a ani kosa go vinta? Tu make en ale de pasa soma a ke?”

Kirikiti voka a “Mi no de ave a tempo go-i kipa a ani manja. Mi e so bisi en-i musika ke soma i de ave fini ante ke mi savi a si.”

Muravi i kanda en degu.

“Tu i de en musika?” Si-ale voka. “Mui bon; i dansa nun!” An si-ale jira a si baka de Kirikiti an i sige kon si labora.

Morale: A tempo go-i labora an tempo go-i ludi.

Advertisement